Förtroendevalda Tanums kommun

Krisledningsnämnd

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden överta annan nämnds ansvar i de delar som rör den specifika händelsen. Krisledningsnämndens övergripande uppgift är samordning och resurstilldelning.

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Fröjd Liselotte M Ordförande 1
Wallentin Roger C Förste vice ordförande 2
Thunström Louise S Andre vice ordförande 3
Carlsson Paul L Ledamot 4
Elg Håkan MP Ledamot 5
Larson Lennart M Ersättare 6
Schub Hans M Ersättare 7
Sörkvist Clas-Åke C Ersättare 8
Hansson Karl-Erik C Ersättare 9
Svensson Benny L Ersättare 10
Roessner Magnus S Ersättare 11
Almqvist Ingrid S Ersättare 12
Halvarsson Michael MP Ersättare 13
Eitrem Gunilla V Ersättare 14