Förtroendevalda Tanums kommun

Krisledningsnämnd

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden överta annan nämnds ansvar i de delar som rör den specifika händelsen. Krisledningsnämndens övergripande uppgift är samordning och resurstilldelning.

Uppdrag (13 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Fröjd Liselotte M Ordförande 1
Wallentin Roger C 1:e vice ordförande 2
Thunström Louise S 2:e vice ordförande 3
Schub Hans M Ledamot 4
Svensson Benny L Ledamot 5
Larson Lennart M Ersättare 6
Nilsson Birgitta M Ersättare 7
Östholm Ida M Ersättare 8
Tisell Karolina Aronsson C Ersättare 9
Hansson Karl-Erik C Ersättare 10
Olsson Jan L Ersättare 11
Josefsson Oskar S Ersättare 12
Andersson Jan S Ersättare 13