Förtroendevalda Tanums kommun

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ska årligen ta fram en handlingsplan som beskriver vilka insatser som ska genomföras