Förtroendevalda Tanums kommun

Världsarvsgruppen, styrgrupp

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Världsarvgruppens huvudsakliga syfte är utvecklingsfrågor rörande Tanums världsarv, med fokus på att stärka världsarvet som besöksmål. Kommunstyrelsen är ansvarig för utveckling av världsarvet och utgör styrgrupp. Det finns även en arbetsgrupp med representanter från Tanums kommun samt från Vitlycke museum. (KS 2021-12-15, § 333)

Uppdrag (11 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Haneson Christian L Ledamot 8
Almqvist Ingrid S Ledamot 10
Olsen Roar SD Ledamot 11
Fröjd Liselotte M Ordförande 1
Schub Hans M Ledamot 4
Elg Håkan C Ledamot 7
Thunström Louise S 2:e vice ordförande 3
Östholm Ida M Ledamot 5
Wallentin Roger C 1:e vice ordförande 2
Hansson Karl-Erik C Ledamot 6
Josefsson Oskar S Ledamot 9