Förtroendevalda Tanums kommun

Världsarvsgruppen, styrgrupp

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Världsarvgruppens huvudsakliga syfte är utvecklingsfrågor rörande Tanums världsarv, med fokus på att stärka världsarvet som besöksmål. Kommunstyrelsen är ansvarig för utveckling av världsarvet och utgör styrgrupp. Det finns även en arbetsgrupp med representanter från Tanums kommun samt från Vitlycke museum. (KS 2021-12-15, § 333)

Uppdrag (11 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Hansson Karl-Erik C Ledamot 6
Olsen Roar SD Ledamot 11
Elg Håkan C Ledamot 7
Almqvist Ingrid S Ledamot 9
Fröjd Liselotte M Ordförande 1
Östholm Ida M Ledamot 5
Josefsson Oskar S 2:e vice ordförande 3
Berglund Niklas S Ledamot 10
Wallentin Roger C 1:e vice ordförande 2
Haneson Christian L Ledamot 8
Schub Hans M Ledamot 4