Förtroendevalda Tanums kommun

Världsarvsgruppen, styrgrupp

Världsarvgruppens huvudsakliga syfte är utvecklingsfrågor rörande Tanums världsarv, med fokus på att stärka världsarvet som besöksmål. Kommunstyrelsen är ansvarig för utveckling av världsarvet och utgör styrgrupp. Det finns även en arbetsgrupp med representanter från Tanums kommun samt från Vitlycke museum. (KS 2021-12-15, § 333)

Uppdrag (11 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Fröjd Liselotte M Ordförande 1
Wallentin Roger C 1:e vice ordförande 2
Thunström Louise S 2:e vice ordförande 3
Schub Hans M Ledamot 4
Östholm Ida M Ledamot 5
Hansson Karl-Erik C Ledamot 6
Elg Håkan C Ledamot 7
Haneson Christian L Ledamot 8
Josefsson Oskar S Ledamot 9
Almqvist Ingrid S Ledamot 10
Olsen Roar SD Ledamot 11