Tekniska nämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Tekniska nämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutbyggnad, förvalta kommunens fastigheter, förse kommunens verksamheter med lokaler samt bygga och förvalta teknisk infrastruktur som gator, allmänna platser, VA.

Länkar:
Tekniska nämndens protokoll
Sammanträdesdagar
Kallelser

Uppdrag (20 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Johansson Alf M Ordförande 1
Josefsson Oskar S 1:e vice ordförande 2
Svensson Benny L 2:e vice ordförande 3
Hansson Lisbeth M Ledamot 4
Johansson Lars Erik M Ledamot 5
Olrog Lars C Ledamot 6
Gustafsson Michael C Ledamot 7
Andersson Jan S Ledamot 8
Antonsson Ann-Christine S Ledamot 9
Bergström Siv V Ledamot 10
Trohne Rolf SD Ledamot 11
Bohlin Enar M Ersättare 12
Johansson Lars M Ersättare 13
Brage Andreas C Ersättare 14
Christiansson Björn C Ersättare 15
Haneson Christian L Ersättare 16
Ekholm Birgit S Ersättare 17
Sandsten Glenn S Ersättare 18
Thureskog Gisela S Ersättare 19
Borg Lars-Erik SD Ersättare 20