Förtroendevalda Tanums kommun

Nämndernas utskott (8 st)

Styrelse och nämnders utskott

Namn
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Omsorgsnämndens arbetsutskott
Personalutskottet
Räddningstjänstutskottet
Tekniska nämndens arbetsutskott
Valberedning