Förtroendevalda Tanums kommun

Bolag (3 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
RAMBO AB
Tanums Bostäder AB
Tanums Hamnar AB