Jan Olsson (L)

Kontaktinformation

Postadress:
Johns väg 12 457 47 Hamburgsund
(bostad)

E-post:
jan.olsson@tanum.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-09
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Tanums Bostäder AB Ledamot 2019-03-28 - 2023-05-26