Lars-Erik Borg (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0709464869 (mobil)

Postadress:
Hökelund 457 50 Bullaren
(bostad)

E-post:
larserikborg@msn.com
lars-erik.borg@tanum.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-09
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-09