Förtroendevalda Tanums kommun

Ida Östholm (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0727176632 (mobil)

Postadress:
Tegneby 5 457 93 Tanumshede
(bostad)

E-post:
ida.ostholm@tanum.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arne Joelssons minnesfond Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Folkhälsorådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-09
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Nämndsordförande Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31