Förtroendevalda Tanums kommun

Karolina Aronsson Tisell (C)

Kontaktinformation

Postadress:
Humlekärr 5 457 43 Fjällbacka
(bostad)

E-post:
Karolina.AronssonTisell@tanum.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arne Joelssons minnesfond Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Gruppledare Gruppledare 2018-10-16 - 2022-10-11
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-09
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31