Förtroendevalda Tanums kommun

Birgitta Nilsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0705684853 (mobil)

Postadress:
Backa Skolväg 8 457 50 Bullaren
(bostad)

E-post:
birgitta.nilsson@tanum.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Folkhälsorådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala pensionärsrådet Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-09
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Omsorgsnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31