Förtroendevalda Tanums kommun

Gerd Johansson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-5359582 (mobil)

Postadress:
Flötemarken 3 457 51 Bullaren
(bostad)

E-post:
gerd.johansson@tanum.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arne Joelssons minnesfond 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndare Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31