Förtroendevalda Tanums kommun

Jan Andersson (S)

Kontaktinformation

E-post:
jan.andersson@tanum.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Räddningstjänstutskottet Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31