Benny Svensson (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0739-086378 (mobil)
0525-64012 (arbete)

Postadress:
Stensågarevägen 25 457 72 Grebbestad
(bostad)

E-post:
bennysprint@hotmail.com
benny.svensson@tanum.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gruppledare Gruppledare 2018-10-16 - 2022-10-11
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-09
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Räddningstjänstutskottet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31