Förtroendevalda Tanums kommun

Håkan Elg (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0525-30166 (bostad)
0702695725 (mobil)
0525-18411 (arbete)

Postadress:
Veberg Hedarna 457 56 Rabbalshede
(bostad)

E-post:
h_elg72@hotmail.com
hakan.elg2@tanum.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Arne Joelssons minnesfond Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Gruppledare Gruppledare 2018-10-16 2022-10-11
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2021-06-21 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2021-09-08 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2021-06-21 2022-12-31
Omsorgsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Världsarvsgruppen, styrgrupp Ledamot 2021-12-15 2022-12-31