Förtroendevalda Tanums kommun

Enar Bohlin (M)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Tekniska nämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31