Förtroendevalda Tanums kommun

Eva Aronsson (C)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Överförmyndare Vice ordförande 2022-03-21 2022-12-31