Förtroendevalda Tanums kommun

Borgerlig begravningsförrättare

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Borgerlig begravning är en högtidsakt där inga religiösa inslag förekommer. Det finns inte några bestämmelser om hur en sådan begravning skall utformas eller vem som får vara begravningsförrättare. Se länk till Tanums hemsida

Länkar:
Borgerlig begravning

Uppdrag (1 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Halvarsson Michael Miljöpartiet Förrättare 1