Förtroendevalda Tanums kommun

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Nämndernas utskott

Styrelse och nämnders utskott

Övrigt

Här hittar du stiftelser, råd och arbetsgrupper i kommunen.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Partier