Förtroendevalda Tanums kommun

Nämndsordförande

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Fröjd Liselotte - kommunstyrelsen. Östholm Ida - barn- och utbildningsnämnden. Schub Hans - miljö- och byggnadsnämnden. Johansson Alf - tekniska nämnden. Wallentin Roger - omsorgsnämnden. Olofsson Ann-Marie - valnämnden

Länkar:
Diarier, förvaltningar och nämndsordförande

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Fröjd Liselotte Moderaterna Ordförande 1
Nilsson Birgitta Moderaterna Ordförande 2
Wallentin Roger Centerpartiet Ordförande 3
Johansson Alf Moderaterna Ordförande 4
Schub Hans Moderaterna Ordförande 5
Hansson Karl-Erik Centerpartiet Ordförande 6