Förtroendevalda Tanums kommun

Birgitta Nilsson (M)

Kontaktinformation

E-post:
birgitta.nilsson@tanum.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nämndsordförande Ordförande 2023-07-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Folkhälsorådet Ordförande 2024-02-28 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Räddningstjänstutskottet Ersättare 2023-05-10 2026-12-31
Omsorgsnämnden Ordförande 2023-07-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Personalutskottet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-08-31 2026-12-31
Kommunala pensionärsrådet Ordförande 2023-08-31 2026-12-31