Förtroendevalda Tanums kommun

Birgitta Nilsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0705684853 (mobil)

E-post:
birgitta.nilsson@tanum.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Omsorgsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Personalutskottet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Räddningstjänstutskottet Ersättare 2023-05-10 2026-12-31
Folkhälsorådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala pensionärsrådet Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31