Förtroendevalda Tanums kommun

Krisledningsnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden överta annan nämnds ansvar i de delar som rör den specifika händelsen. Krisledningsnämndens övergripande uppgift är samordning och resurstilldelning.

Uppdrag (13 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Fröjd Liselotte Moderaterna Ordförande 1
Wallentin Roger Centerpartiet 1:e vice ordförande 2
Josefsson Oskar Socialdemokraterna 2:e vice ordförande 3
Schub Hans Moderaterna Ledamot 4
Corneliusson Jenny Socialdemokraterna Ledamot 5
Johansson Alf Moderaterna Ersättare 6
Nilsson Birgitta Moderaterna Ersättare 7
Svensson Nicklas Moderaterna Ersättare 8
Adlersson Peter Centerpartiet Ersättare 9
Larsson Jannice Centerpartiet Ersättare 10
Almqvist Ingrid Socialdemokraterna Ersättare 11
Liljengård Karin Socialdemokraterna Ersättare 12
Berglund Niklas Socialdemokraterna Ersättare 13