Förtroendevalda Tanums kommun

Jannice Larsson (C)

Kontaktinformation

E-post:
jannice.larsson@tanum.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2023-09-18 2026-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2023-09-29 2026-12-31
Personalutskottet Ersättare 2024-04-03 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2024-02-13 2026-12-31
Arne Joelssons minnesfond 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2024-04-03 2026-12-31
Folkhälsorådet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31