Förtroendevalda Tanums kommun

Jannice Larsson (C)

Kontaktinformation

E-post:
jannice.larsson@tanum.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Barn- och utbildningsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Arne Joelssons minnesfond 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Folkhälsorådet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31