Förtroendevalda Tanums kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för all förskole- och skolverksamhet inom det offentliga skolväsendet samt barnomsorg och skolbarnsomsorg. Nämnden har också ansvar för ungdomsverksamhet, kulturverksamhet och föreningsbidrag. Personalföreträdarna fungerar som ombud för alla medarbetare och utses av arbetstagarorganisationerna. De har närvarorätt vid ärenden som rör kommunen som arbetsgivare och dess anställda, men deltar ej i beslut.

Länkar:
Kallelser
Barn- och utbildningsnämndens protokoll
Sammanträdesdagar

Uppdrag (25 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Wallentin Roger Centerpartiet Ordförande 1
Jakobsson Ida Socialdemokraterna 1:e vice ordförande 2
Berger Göran Moderaterna 2:e vice ordförande 3
Larsson Jannice Centerpartiet Ledamot 4
Frigert Kristina Moderaterna Ledamot 5
Ulriksson Johan Moderaterna Ledamot 6
Roessner Magnus Centerpartiet Ledamot 7
Lignell Göran Liberalerna Ledamot 8
Andersson Tyrone Socialdemokraterna Ledamot 9
Halvarsson Michael Miljöpartiet Ledamot 10
Satvaldiev Felix Sverigedemokraterna Ledamot 11
Danielsson Ann-Helén Moderaterna Ersättare 12
Molarin Elisabeth Moderaterna Ersättare 13
Norderby Erik Centerpartiet Ersättare 14
Hermansson Linda Centerpartiet Ersättare 15
Hansson Kenneth Kristdemokraterna Ersättare 16
Nader Kasar Socialdemokraterna Ersättare 17
Johansson Mikael Socialdemokraterna Ersättare 18
Hogebrandt Camilla Socialdemokraterna Ersättare 19
Stolcman Teresa Sverigedemokraterna Ersättare 20
Linder Håkan Utan partitillhörighet Personalföreträdare 21
Arvidsson Ewa Utan partitillhörighet Personalföreträdare 22
Norgren Pia Utan partitillhörighet Personalföreträdare 23
Kvick Cecilia Utan partitillhörighet Personalföreträdares ersättare 24
Kern Nils Utan partitillhörighet Personalföreträdares ersättare 25