Förtroendevalda Tanums kommun

Göran Berger (M)

Kontaktinformation

E-post:
goran.berger@tanum.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Barn- och utbildningsnämnden 2:e vice ordförande 2023-09-18 2026-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2023-09-29 2026-12-31
Omsorgsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Arne Joelssons minnesfond Ledamot 2023-01-01 2026-12-31