Förtroendevalda Tanums kommun

Antal personer (26 st)

Efternamn Förnamn
Sundås Eva-Lena
Hansson Lisbeth
Ulriksson Johan
Källqvist Pia
Schub Hans
Hultberg Johan
Molarin Elisabeth
Bohlin Enar
Danielsson Jan
Klingspor Ingrid
Nilsson Birgitta
Frigert Kristina
Fröjd Liselotte
Johansson Lars
Johansson Lars Erik
Lundgren Kjell
Larson Lennart
Johansson Alf
Hansson Claes G
Svensson Nicklas
Jansson Urban
Dahlgren Anders
Andrésen Agne
Berger Göran
Danielsson Ann-Helén
Karlsson Albin