Förtroendevalda Tanums kommun

Hans Schub (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0525-18277 (arbete)

E-post:
hans.schub@tanum.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Brottsförebyggande rådet Ledamot 2023-02-01 2026-12-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Gruppledare Gruppledare 2023-01-01 2026-12-31
Nämndsordförande Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Personalutskottet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning Ledamot 2022-10-24 2026-11-01