Förtroendevalda Tanums kommun

Liselotte Fröjd (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-091207 (mobil)

E-post:
liselotte.frojd@tanum.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Personalutskottet Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Nämndsordförande Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Brottsförebyggande rådet Ordförande 2023-02-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31