Förtroendevalda Tanums kommun

Anders Dahlgren (M)

Kontaktinformation

E-post:
anders.dahlgren@tanum.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Tekniska nämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31