Förtroendevalda Tanums kommun

Alf Johansson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0722340858 (mobil)

Postadress:
Myrstigen 2 457 95 Grebbestad
(bostad)

E-post:
alf.johansson@tanum.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nämndsordförande Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Räddningstjänstutskottet Ersättare 2024-05-08 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Personalutskottet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Tekniska nämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning Ersättare 2022-10-24 2026-11-01
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Styrgrupp för strategisk planering Ledamot 2023-06-07 2026-12-31