Förtroendevalda Tanums kommun

Roger Wallentin (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-012187 (mobil)

Telefon:
0525-43003 (bostad)

Postadress:
Remne 9 457 51 Bullaren
(bostad)

E-post:
roger.wallentin@tanum.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Nämndsordförande Ordförande 2023-07-01 2026-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2023-08-17 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande 2023-07-01 2026-12-31
Brottsförebyggande rådet 1:e vice ordförande 2023-02-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Arne Joelssons minnesfond Ordförande 2023-07-01 2026-12-31
Personalutskottet 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31