Förtroendevalda Tanums kommun

Niklas Berglund (S)

Kontaktinformation

E-post:
niklas.berglund@tanum.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Omsorgsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Personalutskottet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning Ledamot 2022-10-24 2026-11-01
Brottsförebyggande rådet Ledamot 2023-02-01 2026-12-31
RAMBO AB, styrelse och revisorer Ersättare 2023-03-11 2027-03-11