Förtroendevalda Tanums kommun

Niklas Berglund (S)

Kontaktinformation

E-post:
niklas.berglund@tanum.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ersättare 2024-02-13 2026-12-31
Personalutskottet Ersättare 2024-02-28 2026-12-31
Omsorgsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ersättare 2024-02-13 2026-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2024-02-28 2026-12-31