Förtroendevalda Tanums kommun

Omsorgsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, ansvar för funktionshindrade samt hälso- och sjukvård. Ansvarsområdena innebär omsorg om äldre, funktionshindrade, individer- och familjer samt hemsjukvård, kost- och flyktingverksamhet. Personalföreträdarna fungerar som ombud för alla medarbetare och utses av arbetstagarorganisationerna. De har närvarorätt vid ärenden som rör kommunen som arbetsgivare och dess anställda, men deltar ej i beslut.

Länkar:
Omsorgsnämndens protokoll
Sammanträdesdagar
Kallelser

Uppdrag (20 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Nilsson Birgitta Moderaterna Ordförande 1
Adlersson Catrine Centerpartiet 1:e vice ordförande 2
Berglund Niklas Socialdemokraterna 2:e vice ordförande 3
Sundås Eva-Lena Moderaterna Ledamot 4
Hansson Lisbeth Moderaterna Ledamot 5
Klingspor Ingrid Moderaterna Ledamot 6
Fransson Kerstin Centerpartiet Ledamot 7
Karlsson Anna-Lena Kristdemokraterna Ledamot 8
Sandsten Marianne Socialdemokraterna Ledamot 9
Lindgren Peter Socialdemokraterna Ledamot 10
Olsen Roar Sverigedemokraterna Ledamot 11
Frigert Kristina Moderaterna Ersättare 12
Berger Göran Moderaterna Ersättare 13
Helgesson Astrid Centerpartiet Ersättare 14
Ohlsson Sven-Eric Liberalerna Ersättare 16
Ekholm Birgit Socialdemokraterna Ersättare 17
Palm Gunilla Socialdemokraterna Ersättare 18
Lorentzon Emil Vänsterpartiet Ersättare 19
Stolcman Teresa Sverigedemokraterna Ersättare 20
Pettersson Karina Utan partitillhörighet Personalföreträdare 21