Förtroendevalda Tanums kommun

Omsorgsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, ansvar för funktionshindrade samt hälso- och sjukvård. Ansvarsområdena innebär omsorg om äldre, funktionshindrade, individer- och familjer samt hemsjukvård, kost- och flyktingverksamhet. Personalföreträdarna fungerar som ombud för alla medarbetare och utses av arbetstagarorganisationerna. De har närvarorätt vid ärenden som rör kommunen som arbetsgivare och dess anställda, men deltar ej i beslut.

Länkar:
Sammanträdesdagar
Kallelser
Omsorgsnämndens protokoll

Uppdrag (21 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Wallentin Roger Centerpartiet Ordförande 1
Nilsson Birgitta Moderaterna 1:e vice ordförande 2
Berglund Niklas Socialdemokraterna 2:e vice ordförande 3
Sundås Eva-Lena Moderaterna Ledamot 4
Hansson Lisbeth Moderaterna Ledamot 5
Klingspor Ingrid Moderaterna Ledamot 6
Adlersson Catrine Centerpartiet Ledamot 7
Karlsson Anna-Lena Kristdemokraterna Ledamot 8
Sandsten Marianne Socialdemokraterna Ledamot 9
Lindgren Peter Socialdemokraterna Ledamot 10
Olsen Roar Sverigedemokraterna Ledamot 11
Frigert Kristina Moderaterna Ersättare 12
Berger Göran Moderaterna Ersättare 13
Fransson Kerstin Centerpartiet Ersättare 14
Helgesson Astrid Centerpartiet Ersättare 15
Ohlsson Sven-Eric Liberalerna Ersättare 16
Ekholm Birgit Socialdemokraterna Ersättare 17
Palm Gunilla Socialdemokraterna Ersättare 18
Lorentzon Emil Vänsterpartiet Ersättare 19
Stolcman Teresa Sverigedemokraterna Ersättare 20
Pettersson Karina Utan partitillhörighet Personalföreträdare 21