Förtroendevalda Tanums kommun

Peter Lindgren (S)

Kontaktinformation

E-post:
peter.lindgren@tanum.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Tekniska nämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Omsorgsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Tanums Hamnar AB Ledamot 2023-03-30 2027-03-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31