Förtroendevalda Tanums kommun

Oskar Josefsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0702729573 (mobil)

E-post:
oskar.josefsson@tanum.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Brottsförebyggande rådet 2:e vice ordförande 2023-02-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Personalutskottet 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning 1:e vice ordförande 2022-10-24 2026-11-01
Krisledningsnämnd 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Räddningstjänstutskottet Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31