Förtroendevalda Tanums kommun

Ingrid Almqvist (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0525-32287 (bostad)

Postadress:
Löparvägen 8 457 40 Fjällbacka
(bostad)

E-post:
ingrid.almqvist@tanum.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Personalutskottet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
RAMBO AB, styrelse och revisorer Ledamot 2023-03-11 2027-03-11
Tanums Hamnar AB Vice ordförande 2023-03-30 2027-03-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning Ersättare 2022-10-24 2026-11-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Räddningstjänstutskottet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31