Förtroendevalda Tanums kommun

Karin Liljengård (S)

Kontaktinformation

E-post:
karin.liljengard@tanum.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Personalutskottet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Folkhälsorådet Ersättare 2023-02-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31