Förtroendevalda Tanums kommun

Jenny Corneliusson (S)

Kontaktinformation

E-post:
jenny.corneliusson@tanum.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Tekniska nämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Personalutskottet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Folkhälsorådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31