Förtroendevalda Tanums kommun

Kommunrevisionen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Länkar:
Kommunrevisionens protokoll
Kommunens organisation - revisorer

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Winberg Peter Socialdemokraterna Ordförande 1
Ulriksson Johan Moderaterna Vice ordförande 2
Karlsson Berit Centerpartiet Ledamot 3
Andersson Mainy Kristdemokraterna Ledamot 4
Olsen Lise Marie Sverigedemokraterna Ledamot 5