Förtroendevalda Tanums kommun

Gode män vid lantmäteriförrättningar, tätort

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Ahlström Eva Centerpartiet Gode män 1
Zakariasson Thure Liberalerna Gode män 2
Larsson Ronny Socialdemokraterna Gode män 3