Förtroendevalda Tanums kommun

Thure Zakariasson (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0525-20007 (bostad)

Postadress:
Lövsångarevägen 11 457 31 Tanumshede
(bostad)

E-post:
thure.zakariasson@tanum.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Tanums Bostäder AB Ersättare 2023-03-30 2027-03-31
Valberedning Ledamot 2022-10-24 2026-11-01
Gode män vid lantmäteriförrättningar, tätort Gode män 2023-01-01 2026-12-31
Gode män vid lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruk Gode män 2023-01-01 2026-12-31