Förtroendevalda Tanums kommun

Ronny Larsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
ronny.larsson@tanum.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män vid lantmäteriförrättningar, tätort Gode män 2023-01-01 2026-12-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Gode män vid lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruk Gode män 2023-01-01 2026-12-31