Förtroendevalda Tanums kommun

Eva Ahlström (C)

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män vid lantmäteriförrättningar, tätort Gode män 2023-01-01 2026-12-31