Förtroendevalda Tanums kommun

Överförmyndare

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs av kommunallagen. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd.

Länkar:
God man, förvaltare, förmyndare

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lundgren Kjell Moderaterna Ordförande 1
Olofsson Ann-Marie Centerpartiet Vice ordförande 2