Förtroendevalda Tanums kommun

Lennart Sörkvist (C)

Kontaktinformation

Postadress:
Skebräcke 6 457 43 Fjällbacka
(bostad)

E-post:
lennart.sorqvist@tanum.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Styrgrupp för strategisk planering Ledamot 2023-06-07 2026-12-31
Tekniska nämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2023-03-13 2026-12-31