Förtroendevalda Tanums kommun

Håkan Elg (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0525-30166 (bostad)

Telefon:
0702695725 (mobil)

Telefon:
0525-18411 (arbete)

Postadress:
Veberg Hedarna 457 56 Rabbalshede
(bostad)

E-post:
hakan.elg2@tanum.se
h_elg72@hotmail.com

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Personalutskottet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Räddningstjänstutskottet Ordförande 2023-05-10 2026-12-31
Gruppledare Gruppledare 2023-01-01 2026-12-31