Förtroendevalda Tanums kommun

Christian Aronsson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0525-35306 (bostad)

Telefon:
0706535306 (mobil)

Postadress:
Dåveland Sörgård 1 457 43 Fjällbacka
(bostad)

E-post:
christian.aronsson@tanum.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gode män vid lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruk Gode män 2023-01-01 2026-12-31
Valberedning Ordförande 2022-10-24 2026-11-01