Förtroendevalda Tanums kommun

Christian Aronsson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0525-35306 (bostad)
0706535306 (mobil)

Postadress:
Dåveland Sörgård 1 457 43 Fjällbacka
(bostad)

E-post:
christian.aronsson@tanum.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gode män vid lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruk Gode män 2019-01-01 2022-12-31
Valberedning Ordförande 2018-10-15 2022-10-09