Förtroendevalda Tanums kommun

Lars Olrog (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0730-592595 (mobil)

Postadress:
Pallen Branneby 457 43 Fjällbacka
(bostad)

E-post:
lars.olrog@tanum.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Folkhälsorådet Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Tekniska nämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott Ledamot 2020-04-17 2022-12-31