Förtroendevalda Tanums kommun

Jan Olsson (L)

Kontaktinformation

Postadress:
Johns väg 12 457 47 Hamburgsund
(bostad)

E-post:
jan.olsson@tanum.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gruppledare Gruppledare 2021-09-09 2022-10-11
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Tanums Bostäder AB Ledamot 2019-03-28 2023-05-26
Tekniska nämnden 2:e vice ordförande 2021-10-25 2022-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2021-11-18 2022-12-31